قصاص

از دور بدیدار تو اندر نگرستم
مجروح شد آن چهره پر حسن و ملاحت
از غمزه تو خسته شد آزرده دل من
وین حکم قضائیست جراحت بجراحت
بوشکور بلخی

/ 2 نظر / 5 بازدید
....

سلام . خسته نباشين .. ميشه بپرسم آقای مهندس ؟ : آيا بوشکور بلخی در باره مسائل مهم دوران ما که مهم تر از مجروح شدن جهره پر ملاحت ! باشه چيزی نگفته ؟ مثلا انتخابات ؟ يا تهديد امريکا يا آزادی اکبر گنجی که الان در اعتصاب غدا هست ... ؟؟؟ يا شايد هم اينا از نظر بوشکور مهم نيستند به اندازه خستگی آزرده دل من . ؟؟؟؟؟؟؟. من را ببخشيد استاد . اگه خواستين هم پاک کنيد . مهم نيست ولی نشه که بشه جراخت به جراحت .. بازم پوزش .....

محسن

شرمنده نميشود سياسی نوشت