قربانی

قیمت سکه میرود بالا میگویند علتش اینه که قیمت طلا در جهان رفته بالا. شما نمیدانید چرا قیمت طلا در دنیا داره میره بالا؟
محبوبیت بوش به پائینترین حد در این چند ساله میرسه و گفته میشود علتش بالا رفتن قیمت نفت و بنزین در امریکا ست. شما نمیدانید چرا قیمت بنزین در امریکا داره میره بالا؟
توی پاریس اعضا دائمی شورای امنیت و آلمان به توافق نمیرسند. شما نمیدانید قرار بود در خصوص چه چیزی به توافق برسند؟
تقریبا در تمام دنیا دو نفر آدم سیاسی در حد مدیرکل بورکینافاسو و جزایر میندانائو هم که با هم ملاقات میکنند، دارند در باره حق مسلم ایرانی ها حرف میزنند. شما نمیدانید آیا چیزهای مهمتری ندارند که در باره اش تبادل نظر کنند؟
ظرفا میگویند این جک استراو خیلی خاطر ما را میخواست. آیا شما نمیدانید که جانشینش هم خاطر ما را میخواهد یا نه؟
شما میدانید هر که با گزینه نظامی مخالف است برایش مشکل درست میشود مثل انگلیسیها یا هر کی که برایش مشکل درست میشود با گزینه نظامی موافق میشود مثل فرانسویها؟

/ 0 نظر / 5 بازدید