عیدانه

بهاران که شاباش ریزد سپهر به دامان گلشن ز رگبارها علامه طباطبایی نوروز یعنی اینکه هرچیز کهنه می شود نو گردد و این می تواند شادمانه ترین رخداد باشد اما وقتی وزن دلایل غمناکی در این روزگار بر أن رخداد می چربد عید برای کودکان باقی میماند اگر شادی قرین عید نباشد اما قرار بر تغییر بهانه ای برای یادأوری نوروز است

/ 1 نظر / 6 بازدید