ماستمالی

بسیاری از ما خطاها، کم آوردنها، گندکاری های مان را پشت کلمات زیبا و قلمبه و سلمبه و روشنفکرانه قایم میکنیم.

شرط میکنیم اگر این باشد آن میکنم اما دروغ میگوییم ما آن را انجام میدهیم حتی اگر این رخ ندهد.

اگر سر احمقی کلاه میگذاریم دلیلش را حماقت طرف ندانیم کمی هم پست فطرتی به خودمان نسبت دهیم.

جاهای خالی جملاتمان را خودمان پر کنیم.

از کیسه خودمان خرج کنیم.

/ 2 نظر / 8 بازدید
عباس

تو که جای خالی نگذاشتی که ما پر کنيم. ماستمالی هم هنر ايرانی است.هنری که به او اعتماد به نفس می دهد حالا کاذب است يا واقعی بايد جای خاليش را پر کرد. ضمناْ به ماستمالی خالی بندی را هم اضافه کن.

kasra

هرگز سر احمقی کلاه نگذاشته ام که آن را به حساب حماقت او بگذارم ولی حالا فهمیدم چرا بیشتر مردم در تهران من را این جوری نگاه می کنند! خیلی شیرین و خوب گفتی ارادتمند - کسرا