احترام

از مغفولترین عادات پسندیده در میان ما ایرانیان امروزی، احترام گذاردن به یکدیگر است. نمیدانم چرا اینگونه است، اما رفتارهای زیر بی شک نشانگر فقدان این مهارت بزرگ زندگی با دیگران و حظ از زیستن، در رفتارهای ماست:
ترس از دیگران.
عدم رعایت قانون در شرایط نبود مکانیسمهای بازدارنده. فقط اگر پلیسی باشد رعایت قوانین رانندگی را الزامی میبینیم. بنظر میرسد رعایت قانون یکی از شاخصهای مهم رعایت حقوق دیگران و احترام به آنها باشد.
عدم رعایت فواصل مناسب ارتباط با دیگران. تقریبا هیچ حد و مرزی برای خویشتن نمی شناسیم وقتی قرار است با کسی صمیمتی بورزیم، همین است که رفاقتها به لودگی ها و سپس به دلخوریها بدل میشود.
عدم کنترل بر خویشتن در هنگام خشم و حتی شادیها. این دو وضعیت عموما بسترهای مناسبی برای تخریب همه حرمتها و فواصل میگردد. هر چه از ذهنمان میگذرد را به زبان می آوریم.
دادن نسبتهای ناروا به یکدیگر. همه بالادستی هایمان دزد و رانت خوار و همه پائین دستی هایمان تنبل و بی مسئولیت و از زیر کار در رو خوانده میشوند.هیچ ابایی هم نداریم که این باورهای دم دستی مان، را به هزار زبان و اشاره، به طرف منتقل نکنیم.
عدم قدردانی و قدرشناسی نسبت به یکدیگر. آنقدر به همدیگر بی احترامی روا داشته ایم که حتی در شرایط قابل تقدیر، قادر نیستیم خود را از زیر بار سنگینی خاطرات جسارتها و توهینهایی که به یکدیگر روا داشته ایم، رهایی بخشیم.
احترام را بدل به ترس یا توهین کرده ایم.
ما بی ادبیم؟

/ 4 نظر / 5 بازدید
مسعود

محض آگاهی, ترس مهمترین دلیل احترام به قانون در غرب است چه بسا که هزینه عدم تمکین به قانون بسیار بسیار سنگین باشد! به نظر حقیر علاوه بر قانونمندی در غرب, شاید بتوان فرهنگ ترس از عدم امنیت شغلی را ازعوامل موثر پیشرفت امریکا محسوب نمود. شجاع باشید[لبخند]

محمد

شاید علت بی احترامی و عدم تمکین به قانون مثل قوانین راهنمایی رانندگی در ما ایرانیها به نحوه تربیت ما در کودکی باشد. بی شک همه ما در کودکی از پدر مادر خود کتک خورده ایم و کارهایی که آنها ما را از آن منع می کردند را فقط از روی ترس انجام نمی دادیم نه از روی آگاهی. این مسئله باعث شده که در بزرگسالی هم قوانین را فقط بخاطر ترس از جریمه شدن یا نظارت مافوق انجام دهیم. و هر موقع که مافوق یا افسر نباشد با خیال راحت قانون شکنی کنیم. چون مفهوم وجود قانون و اطاعت از آن که فقط موجب سلامتی و رفاه جامعه خودمان می شود را نمی دانیم.

محسن

مسعود خان دعوای مشهور مرغ و تخم مرغه. آقای محمد خان عزیز شاید مدتهاست که می بایست از غریزی زیستن احتراز میکردیم.