شهری

بخشنامه شمارهء 7932-22172/مورخ 31 ر 6 ر1316

رونوشت بخشنامه شماره 7437-19-6-17 ریاست وزراء بشرح ذیل:

بموجب پیشنهادهای وزارت داخله نامهای جغرافیائی ناحیه گرگان و قسمتی از کردستان که‏ بزبان بیگانه بوده در فرهنگستان مورد مذاکره قرار گرفته و 64 کلمه آن بفارسی تبدیل و در تاریخ‏ 20 ر 4 ر 17 بشرف عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و مورد تصویب واقع گردیده‏ است،

نامهای جدید را بضمیمه ارسال میدارد مقتضی است قدغن فرمائید برای بکار بردن آنها اقدام‏ لازم بعمل آید.نخست‏وزیر

اسامی جغرافیائی گرگان-ناحیهء گرگان لغت سابق لغت‏های پذیرفته‏شده

بندر جز =بندر گز

کرد محله =کرد کوی

گمش تپه= گومیشان

بشیوسقه= پنج پیکر

ارخ =نزار

سلاخ =سرلاد

داز =دازه

یلقی= نوشروان

قان یوخمز پناه ده-که مخفف‏شده بشکل پناده‏ گفته خواهد شد

قوجق =کوچک

گنبد قابوس= گنبد کاوس

امچه‏لی =بناور

زنگی یا زنگو محله زنگیان

پیشیک محله= وشمگیر

زیارت =زیار

رباط گوزلک= دیدگاه

حاج علینقی= مازیار

خدیحه =خدیش

منبع: سایت خبری اجتماعی فرهنگی ترکمن های ایران

/ 2 نظر / 8 بازدید
برادری که رو عاشورا شما را با محمود اشتباه گرفته بود

محسن جان دلتنگی هایت را خواندم.لذت بردم .هم از مسائل کلی اجتماعی و هم اطلاعاتی درباره ی کردمحله ی ما اخر ما هنوز از نسل کردمحله ای ها هستیم که کردکوی فقط در نامه ها و مکاتبات جا افتاده است.لذت از تراوشات ذهنی شما با تمام احترامی که برای شما قائلم لزوما تایید همه ی آنها نیست اما من همه ی قلم به دستان و اندیشه ورزان اینچنینی (واقع نگاری) کردمحله را دوست دارم و افتخارمی کنم این است که به شما ها لقب ما ماندگاران کردمحله می دهم!این چند خط را توسط فرزندم که از این به بعد تو را عموی خود خواهد خواند و بتول خانم را استاد و عمه ی خود ارسال می کنم.مابقی را خودش می داند چون او هم لبریخته ها وتراوشات فکری (ادبی) در حد بضاعت و سن و سال خود دارد که انشالله شاید برای تصحیح ارسال کند.