گنگ

نه زبانمان (فارسی) نه دینمان (شیعه اثنی عشری) نه فرهنگمان (ایرانیت) نه اساطیرمان (کیومرث و ضحاک) نه آئین های مان (نوروز) و نه تقویممان (هچری شمسی) و نه تاریخ مان (که با آسور و عیلام و بابل آعاز میشود و همراهان بسیاری را جا گذاشتیم و خودمان را کشاندیم تا بدینجا) با بقیه یکی نیست. همین است که فردوسی که از هومر برتر است ناشناس میماند و مولوی و حافظ و سعدی را، راهی به جهان جدید نیست و شاملو، که مستحقتر از بسیاری از برندگان جایزه ادبیات نوبل است، را نمیتوانیم به کسی بشناسانیم و رسانه های فارسی زبان، حتی قادر به پوشش کل جغرافیای ایران هم نیستند، چون بسیاری در این جغرافیا، چیزی از این زبان سر در نمیآورند. این موضوع را مقایسه کنید با مثلا کانال الجزیره، که میلیونها نفر میتوانند پیامش را دریابند. شاید همین است، که هیچکس، از کارمان سر در نیاورد و ما، مانند گنگها چیزهایی میگوئیم، بی آنکه دیگران، چیزی از آن بفهمند و کارهایی کنیم که دیگران درکش نکنند. شاید ما چیزی باشیم شیبه بومیان استرالیا، موجوداتی برای مورد بررسی قرار گرفتن و تک و تنها مثل غولها. همین است که هر ایرانی بیشتر از هر چیزی دیگر، به غولها شبیه است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
...

montazer baash taa kolli aadam behet bado biraah began

رامتين

آفرين!...

پيله ور

با اين حال گمان تصور می کنيم که گل سر سبد ملتهای دنياييم و می نازييم به افتخارات تاريخی. (البته به آنهائی که به قدر کافی دورند و اطلاعات معتبر بسيار بسيار کمی در باره آنها موجود است) بعلاوه آرزو داريم همراه با کلی صفات غيرقابل دفاع يک شبه سعادتمند جهانهای مختلف باشيم.