توصیه

دو قاعده اخلاقی برای ماندن در بین آدمها:
۱. بیش از کینه جویی، بخشنده باش.
۲. کفاره گناهان هر کس را معادل و یا کمتر از گناهش محاسبه کن.

/ 1 نظر / 6 بازدید
عباس

هیچکس آنقدر خود را گناهکارنمیداند که سزاوار کفاره ای باشد. پس شاید کفاره گناه هر کس به گناه تو مبدل شود.