همسايه گان

  • باد غرب هماره از تركيه امروزه بر ما وزيدن مي گرفت. آنچه امروز تركيه خوانده ميشود، قرنها پيش، بعنوان بخشي از يونان و روم بود كه ما برآنها و آنها بر ما تاثير ميگذاشتيم/ند، مي جنگيديم/ند، اديان و اساطيرمان/شان را باهم به اشتراك ميگذاشتيم/ند. به اين دلايل ريشه هامان با هم گره خورده است و بدون شناخت يكي، ديگري را نمي توان شناخت. با عثماني ها ارتباط مستقيم مان گسسته شد.
/ 0 نظر / 270 بازدید