کار

تا وقتی که کار میکنیم که پول دراوریم یعنی اگر از آسمان پولی برسد دیگر هیچ کاری نخواهیم کرد

و این یعنی زندگی مان را میگذرانیم به وقت کشی

وأین هم یعنی زیستن می تواند بی هیچ خلاقیت و ساختن و رهایی طی شود

به همین دلیل سخت ترین کار زندگی کارکردن می شود

کار ما را متجلی می کند و درونمان را بیرونی٠

اگر کارمان را دوست نداشته باشیم یا کاری را که دوست داریم پیشه خود نکنیم باختیم

/ 1 نظر / 7 بازدید
محسن

از نقطه آخر جمله کم استفاده می‌کنید و خواندن سخت می‌شود. ولی خیلی راست می‌گویید!