مادام العمر

مثل بسیاری خبرهای مصر هم دنبال می شود. آیا کارشان به انجام میرسد؟

جوابها متنوعند. اول باید دید انجام کار یعنی چه؟ بعد احتمال موفقیت را میتوان ارزیابی کرد.

اگر انجام کار یعنی بیرون راندن حسنی مبارک احتمال موفقیت کم نیست.

اما انجام کار اگر این باشد که دیگر مبارک هایی جدید نیایند، احتمالا موففیت چندان زیاد نیست.

سرزمین، مردم، فرهنگ، سیاست و ساختاری که در طی شصت سال فقط ٣ رییس جمهور مادام العمر داشته و دونفر قبلی شان جز با مرگ، دوره شان به پایان نرسیده است و این یکی با انقلاب ممکن است کارش ساخته شود، اگر وسط دایره نیفتاد، معلوم است بعد از رفتن مبارک، مبارک یا البرادعی مادام العمر دیگری خواهد زایید.

آنچه که احتمالا باید نقد و اصلاح شود این فرهنگ و ساختار سیاسی است که حتی اگر انسان شریف، مصلح، تو بگو اصلا فرشته ای، تحویلش بدهی رییس جمهوری تحویلت میدهد که زین قاچ را رها نمی سازد.

نشانی از این داستان نیست. و احتمالا در بر همین پاشنه می چرخد.

ضرب المثلی است که میگوید دعا کنیم الف و ب بمیره و گرنه معلم الفبا زیاده.

دشمن مردم مصر، مبارک نیست این رهایی هیولایی بنام مادام العمری در سرزمین سیاست شان است.

/ 0 نظر / 5 بازدید