ماموریت

او: شام برویم بیرون یا به نان و هندوانه ای میسازی و میخواهی چیزی نخوریم؟

من: برو بابا مگه به اسیری آوردیمان ماموریت. همان اولی قبول

او: میوه هایی برای تماشای قوتبال بگیریم یا فقط تخمه کفایت میکنه یا میخواهی هیچی نخوریم؟

من: برو بابا مگه به اسیری آوردیمان ماموریت. همان اولی قبول

او: ماشین بگیرم بری بگردی یا خودت میری یا میایی بریم جلسه.؟

باید خیلی آدم پستی باشم که همش بخواهم گزینه های اول را انتخاب کنم بنابراین بمنظور احتراز از عذاب وجدان گزینه سوم را قبول میکنم. همینه که بلاهای دیگری سرم میآید.

او: میخواهی با آجانس بریم یا کرایه یا پیاده؟

من:...

او: ...

من:...

/ 3 نظر / 9 بازدید
48

[خنده][گل]

محسن

تو بیداری 48؟ چرا میخندی؟!!!!

48

ما مخلصتیم! ... اگر نخندیم پس چه بکنیم![چشمک][لبخند][گل]