اینجا ایران است-1

به لطف جمع کردن روزی هزارپاره خویش در این مرز پرگهر، کوره راهها و مسیرهایی طی میشود که هرگز از یاد نمیروند. آن یادها در این تصاویر نهفته اند که هراز چندگاهی به تماشایشان دعوت میکنم.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید