سیاه و سفید

از بدسلیقگی برخی تبلیغاتچی هاست که چیزهای از رده خارج شده را بصورت سیاه - سفید نشان میدهند و دنیا را با وسایل جدید رنگی نشان میدهند.

وسایل جدید بیشتر بکار رنگ کردن دنیا جدیدند تا رنگی کردن آن.

/ 0 نظر / 6 بازدید