دور دنیا در ١٠ روز

جوانی دوست داشتنی و مهربان با عینک دودی و شست و مو (کلن)

مردی که هنوز هم ایرانی است بعد از این همه سال (کلن)

دلتنگی های غربت مردی بعد از سی سال دوری از وطن (آمستردام)

شهر انقلاب، آونگ بین سنت و تجدد، بر تپه هایی که کمون پاریس برای مقابله یا پروسی ها توپهایش را قرار داد، کلیسایی ساخته میشود (پاریس)

صدای پای بر روی سنگفرش خیابان زیر باران (ونیز)

جایی مانند اینجا (بولونیا)

گل سرخی در دست زنان پشت سر مسیح (میلان)

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهاره

رسیدن به خیر عمو جان[لبخند][گل]