روستای ما (بقلم هومن)

*مردان و زنان در روستای ما برنج می کارند. مردان مشغول کار و یا چیز دیگری هستند.
بعضی از بچه های ما از درخت بالا میروند و میوه می چینند. زنان مشغول خرید و فروش، حرف زدن یا کار دیگری هستند. کوه های قشنگ مزرعه ها یا بازی کردن بچه ها دیدنی است. مردان در مزرعه ها درخت، گل، علف و میوه می کارند. مادر بچه ها فرش می بافند، بچه ها هم بازی میکنند.
مردان شیر گاو را می دوشند و به شهر می برند.
مردان دیگری هم برای خرید و فروش به شهرهای دیگر می روند.*
نوشته فوق تمرین آزاد نویسی درس آزاد با عنوان روستای ما در کتاب بخوانیم اول دبستان بود که آقا هومن نوشت.

/ 1 نظر / 6 بازدید
بتول

هومن جان نوشته قشنگي بود آزاد انديشي ات و آزاد نويسي ات مبارك.