دعوت

توی کوچه ای هستی که آدم مهمی، همسایه ات میباشد. نویسنده ای شهیر، بازیگری بزرگ، خواننده ای شناخته شده و خلاصه همه آنچه آرزویش را داری در او جمع است. روزی به در خانه ات می آید زنگ خانه ات را به صدا در می آورد و تو سرک به کوچه میکشی و نگاه به در میکنی و می بینی هم اوست و آمده است ترا به خانه خویش برای مدتی مهمان کرده است. کمال کج سلیقگی نیست اگر جواب رد بدهی؟

 

شاید آن مدت، ماه مبارک رمضان و تو همه ما و او حق باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید