ناظم ها

بدون شجاعت بسیاری از رذیلت های اخلاقی پا می گیرد. ربط وثیقی بین بزدلی-جبن-ترس با چاپلوسی - دروغ- تزویر - خیانت - بی ادبی - افراط و تفریط - ریاکاری و بی حرمتی وجود دارد.

شاید به همین دلیل است که ارسطو و یونانیان شجاعت را یکی از برزگترین فضیلت ها  می پنداشتند.

به والدین - معلم ها - ناظم ها - رییس ها - قوانین - باورها و اعتقادات - گذشته و حال و آینده خود و دیگران احترام بگذاریم اما از آنها نترسیم.

شجاعت هم تهور و بی باکی و نترسی نیست. باور به خویشتن، عزت نفس، قدر خود را دانستن و ارزیابی هر چیزی بواسطه عقل است.

/ 0 نظر / 34 بازدید