شهرت

1. پس از زمانی که از شکارچی گری آدمی گذشت (زمانی که استتار، ابزاری برای بقا بود) نیازی، در وجوذ آدمی شکل میگیرد، بنام دیده شدن. چیزی، که از آن، بنام شهرت نیز یاذ میشود. ضد ارزشی قدیمی، که اینک نه تنها، مدتهاست که در لیست سوء رفتارهای آذمی نمیشود، بلکه گاه گاه، در ستون ارزشهای اخلاقی درج میشود.

2. نقریبا به لطف الحیل هر کسی راهی می یابد برای دیده شدن.

3. در روزگار ما رسانه ها، سن های اصلی نمایش اند. همین است که همه مشاهیر، چهره هایی رسانه ای هستند، و شاید درستتر آنکه، همه ستاره های رسانه، از مشاهیرند. و این جابجا شدن موضوع و محمول عبارت، تفاوت کمی نیست.

4. در این سرزمین، رسانه های زیادی وجود ندارد، و آنهایی هم که هستند، بیشتر شبیه کیوسکهای هستند که تماشاچیانش از عدد انگشتان دست فزون نمیشوند و پشیزی برای رفتن بر روی سن آنها ارزش وجود ندارد. یعنی اصلا کسی شما را نمی بیند. مثلا چند نفرند که پر بازدید کننده ترین وبلاگها را بشناسند. یا بهترین منتقد سینما را.

5. اما در برابر این کوخهای رسانه ای، کاخی عظیم وجود دارد، که میتواند جور تمام رسانه های دیگر را بر دوش بکشد، و آن جام جم راستین است. البته باز بجای آنکه با آن، تمام دنیا را ببینی، اگر در آن باشی، تمام دنیا ترا می بینند. همین است که کوتوله ها، بلند بالا میشوند و آنکه بعنوان کارشناس معرفی میشود، حتی نام رشته ایی که در آن کارشناس است را، نیز نمیداند.

6. بسیاری با تحصیل، پول، قدرت، زبان، شانس و اقبال بلند، قرار گرفتن در یک موقعیت عوضی، خالی بستن، ادعاهای عجیب، سینما، فوتبال، و همان لطایف الحیل میتوانند، در این حعبه مار به تماشا گذارده شوند.

7. البته چندان مهم نیست که بزرگترین ریاضیدان تاریخ باشی یا بازیکنی که توپ از کنار تو وارد دروازه شده است، و یکشبه بدل به ستاره میشوی، به طرفه العینی نیز از یاد میروی. کسی نام خفاش شب را یادش هست؟

8. بد اقبال ترین کسانی اند که هیچ یک از آن راههای ظریفه را پیدا نمیکنند. پس از همه دوستان خواهش میکنم که راه آخر را بر این افراد نبندند. هر چهارسال در این مملکت در خیابان فاطمی دوربینی کار گذاشته میشود تا از ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری عکس و مصاحبه ای بگیرند. ورود عموم آزاد است.

9. به هرجی که بهش معتقدید، این متن اصلا شوخی و مطایبه نبوده و کاملا از سر درد و رنج نوشته است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
رها

درد و رنجش دیدنیست... شکی نیست...