سرعت

هنوز هم گذر عمر، از زندگی سبقت میگیرد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
حامد قدوسی

محسن نوشته‌هات را خوندم ياد دفتر مطالعات افتادم. بدجوری دلم هوای يک جای اون جوری را کرده که اين‌جا پيدا نمی‌شه. يک چيزی شبيه اون راه انداختم ولی نسخه اصل نيست. خصوصا اون بت‌های ذهنی نسلت را که نوشتی.

محسن

از اين که سرزدی ممنونم. فکر ميکنم نيازی بود، برای فرار برای بچه هايی که، برادر برزگترشان انقلابی راه انداخته بودند که تبديل شده بود به انتقام از هم. اين نياز در دانشگاه شريف بدل شد به دفتر. هوشمندی زمانه ی ما اين است که نيازمان را بهتر بشناسيم. شايد کمی فرصت و کمی ترس از شلوغ کاری مناسب باشد.