ترنم تصنیف

آقای محسن قانع بصیری میگوید : علت اینکه دیگر کسی در تنهائیش تصنانیف جدید را زمزمه نمیکند، این است که خالی از عشق است.

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

حکمت و آموزش در ارتقای وبلاگها خيلی موثر است. شاد باشيد.

کسرا

پس روستایی ها هم در انتها از وسوسه اینترنت در امان نماندند؟ از نوشته های نه چندان شاد شما لذت می برم. آدمی را به یاد افکار قهرمانان رمان های مالرو می اندازد،آنها از آن سوی غم سخن می گوییند. از بی تفاوتی غمگین خالی از امید ولی سبکبار: گویی مردگان خاطراتشان را مرور می کنند. به امید دیدار - در دنیای زندگان البته به گواهی احترام فراوان شاگرد سابق ریاضی کسرا