مظلومیت

هنوز هم فکر میکنم یکی از بزرگترین مظلومیتهای ائمه شیعه در این است که مدافن بسیاری شان در سرزمینهای عربی است. وضع امام رضا (ع) در ایران را با بقیه مقایسه کنید. متوکل، مشعشیان و وهابیون و این آخریها هر کدام یک باری همه یا بخش اعظم عتبات عالیات را به آب بستند و یا با خاک یکسان کردند و حرم امام رضا فقط یکبار به توپ روسها صدمه دید. مهمانوازی ما زبانزد خاص و عام است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
صرير

قبل از مهمان نوازی، اين مساله را بايد مرهون "امنيت" ِ كشور دانست كه اميدوارم هيچگاه خدشه دار نشود.

Mehran

اين امامان شيعه چه در زمان حياتشان و چه بعد از مرگشان منشا هیچ خیری نبوده اند و حتی منشا بدبختی برای ما و بقیه بوده اند (نمونه اش هم همین حکومت) ولی متاسفانه ما هميشه پول مفت روی قبر آنها ریخته ایم. در حالی که همه آن چیزهایی را که منافعی برای ما داشته اند را به فراموشی سپرده ایم.