شرق و غرب

بین رسیدن به آرامش و رسیدن به حقیقت کدام را انتخاب میکنید؟

/ 5 نظر / 8 بازدید
...

ia'ni mikhaai begi in 2 taa raah hast faghat tasmimgirie maa munde ? khoshbini khube vali hamishe javaab nemide

محسن

هنوز هم اميد تنها چيزی است که فقط خودمان ميتوانيم از دستش بدهيم و ديگران نميتوانند آنرا از ما بگيرند.

محسن

حامد جان در این صورت هرگز نمیتوان به آرامش رسید. امیدوارم که بین آرامش و دست یابی به حقیقت از طریق عقل، ضرورتی منطقی وجود نداشته باشد. تصور میکنم با وجود آدمی چون کانت، خیال رسیدن به حقیقت از طریق عقل، فقط خوابی آشفته باشد که بر انسان مستولی گشته است.

محسن

تلاش کردم نشان دهم که برای انسان شرقی آرامش از طريقی یگر حاصل میشود و نمیتوان به دستاوردهای انسان غربی تمسک جويد. هرچند فورا بايد اضافه کنم که بی شک بهترين متدلوژی ممکنه را بايد از آنها آموخت. به همين خاطر همه ما دين بسيار به فلسفه غرب داريم.