تاریخ ادیان

تاریخ ادیان، تاریخ غلبه چوپانان بر کشاورزان است.

/ 8 نظر / 5 بازدید
کسرا

باز هم احسنت. بی نظیر بود.

رامتین

آفرین!

محسن

تشويق هايتان آدم را به شک می اندازد که شما جزو کشاورزها نیستيد؟

محسن

سوال:چوپانها با هوشتر بودند يا کشاورزان

محسن

عارض به حضور انور آقای محسن خان نوری که آنچه يکی را بر ديگری چيره ميسازد پيش از آنکه از جنس خرد باشد (که هوش از جمله آن است) از جنس قدرت است. بعد هم وقتی کسی پيروز ميشود ديگر ميتواند همه صفات حميده را بخود نسبت دهد. تاريخ را پيروزمندان مينويسند نه شکست خوردگان.

محسن

درسته ولی چوپانهاهم در نهایت پذیرفتند متمدن بشوند و برای همین دامداری زدند.

محسن

هيچ فکر کردید چر فديه جايگزين برای قربانی اسماعيل (يا اسحق به روايت يهود) يک محصول دامی (قوچ) است و نه يک محصول کشاورزی؟ بيشتر به نظر می ايد چوپانها کشاورزها را نيز به شکل خويش در آوردند تا متمدن شده باشد.

محسن

امان از دست چوپان دروغگو که دوست داشتني تر از دهقان فداکار ساده بود.