میت

هر آنچه که حسی نسبت به رنجهای آدمی، حافظه ای برای بیاد سپردن، و عقلانیتی برای تصمیم گیری نداشته باشد به میت شبیه است. این قاعده میتواند شاخصی مهم، برای ارزیابی بسیاری از پدیده ها و سازمانها باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید