کوروش علیانی

مدتها بود که میخواستم چیزی در باره اش بنویسم وقتی دیدم در پاسخ حسین درخشان که بهش گیرداده بود و خیلی پسندیده هم نبود، چیزی نوشت.
کسی که گاهی دلم میخواست سر به تنش نباشه از بس حرفهایی که میزد بیش از حد درست بود. هنوز هم نقدهایش تنها چیزهاییست که از بازخوانی کتاب جامعه باز و دشمنانش پوپر در دفتر فرهنگی شریف بخاطره ام باقیست.
برایش هرکجا که هست آرزوی سلامتی دارم.

/ 0 نظر / 5 بازدید