گفتگو

بر دور زخم چرکین رابطه ایران و امریکا میکروب های بسیاری هستند که بسادگی اجازه بهبود این دمل را نمی دهند اسراییل، عربستان، امارات، روسیه و مخالفین داخلی و خارجی موانع بسیار این روند بهبودند اما اقبال بزرگ در این است که پشتوانه اجتماعی مناسبی وجود دارد نزاع اینبار بین دشمنان و دوستان جامعه مدنی است شاید،

/ 0 نظر / 5 بازدید