وبلاگ

من هم مانند بسیاری دیگر این عکس را دیده ام. کمی مانند بقیه احساساتی شدم. اما ...

من هم مانند بسیاری دیگر در بازی تاثیرگذارترین ها شرکت کرده ام. اما...

من هم مانند بسیاری دیگر وبلاگ می نویسم. اما...

من هم مانند بسیاری دیگر .... اما...

وبلاگ ها قرار است چه کار کنند؟. رسانه ای جدید هستند؟ قرار است تجارب فردی هر انسانی را به اشتراک بگذارند؟ قرار است دماسنج جامعه باشند؟ قرار است چماق باشند یا تیغ جراحی؟ قرار است مجله باشند یا روزنامه باشند یا دفترچه خاطرات؟ پارک است یا دخمه؟ کافه است یا کلاس درس؟ تفنگ است یا چوبه دار؟ شبنامه است یا هرزه نامه؟ کاغذپاره یا متونی ماندگار؟درس یا سیاه مشق؟ برآورنده خواستی غریزی است یا کاری از جنس اندیشه؟

اصلا قرار است چیزی باشند؟ چادرهایی برای نشستن و استراحت در روزی بارانی یا آفتابی یا برفی؟ که بعد برچیده می شوند؟

وقتی نمیدانیم چیست آیا میتوانیم تاثیرش را پیشگویی کنیم؟ یا برایش جایی در کاری درنظر بگیریم؟ یا شاید چون آدمی است؟ تعریف ناشدنی. پر از تناقض. نزاع عقل و حس و غریزه. آدمها عوض شده اند؟

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
عباس

آدمها عوض نمی شوند. فقط زبانشان تغيير مي کند. بعضی زبانشان تکامل می يابد بعضی منحط می شود. گو اينکه در ميان اين همه زبان تکامل و انحطاط هم خود معانی مختلفی دارند.