کودکان

بیچاره ما

بازهم در هالیوود فیلمی ساخته اند که مثل افسانه های ایرانی، یکنفر بر لشکری غلبه می یابد. منتهی این بار آن لشکر، ایرانی است و آن یک نفر یونانی و یا بهتر است بگوییم غربی. و این خالی بندیها و ارائه تصاویری مغلوط از ایرانیان، داد بسیاری از دوستان و وبلاگنویسان ایرانی را در آورده است. این خالی بندیها حال همه را گرفته است و من هم به سهم خودم این قلب تاریخ و تهمتهای ناروا به ایرانی ها را محکوم میکنم. تصویری که تاریخ تمدن از ایرانیان ارائه میدهد را مقایسه کنید با تصاویر هالیوودی:

و چنان بود که میان یونانیان پیمانشکن به درستی عهد معروف بودند. چون پیمانی می‌بستند به آن استوار می‌ماندند، و به این می‌بالیدند که هرگز وعده‌ای را که داده‌اند خلف نمی‌کنند. آنچه از تاریخ پارسیها با ستایش و تحسین باید ذکر شود این است که بندرت اتفاق می‌افتاد که فرد پارسی برای جنگ با پارسیها به مزدوری گرفته شود؛ در صورتی که هر کس می‌توانست یونانیان را برای جنگ با خودشان اجیر کند.(در نبردی که میان پارسیها و اسکندر در نهر گرانیکوس اتفاق افتاد،‌ تقریباً همة پیاده نظام پارس از یونانیان مزدور بود، و در نبرد ایسوس قلب سپاه پارسیها را ۳۰.۰۰۰یونانی مزدور تشکیل می‌‌داد.)ج اول ص ۴۳۲

 اما این موارد هم به عنوان تکمله بد نیست اضافه شود:

  1. بعضی مواقع خیلی خوب است که دیگران تصویری غلط از ما داشته باشند. فعلا زور دست این هاست ما هم تا بخواهید ملتی صبور هستیم. گذر پوستشان به دباغخانه ما هم می افتد.
  2. در جنگ جهانی دوم که از سال ۱۹۳۹ آغاز شد، آلمانیها تا سال ۱۹۴۳ در جنگهای بسیاری شکستهایی سنگین بر انگلیسی ها و فرانسوی ها و اروپاییها وارد کرده بودند و فقط در دو سال آخر جنگ، بود که با حضور امریکاییها در جنگ، ورق برگشت. ولی خداوکیلی نسبت قیلمهایی که در آن آلمانها پیروز شدند به نسبت شکست شان ۱ در ۱۰۰۰ هم نیست. خوب تاریخ را همیشه پیروزمندها مینویسند. بنابراین باید تلاش کنیم پیروز شویم.
  3. احتمالا پس از آنکه کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت به فارسی ترجمه شد، در غرب نسخه اصلی کتاب را دور انداختند جون فکرکردند دیگر نیازی به آن نیست.
  4. آخرش هم اینکه بسیاری از امریکاییها حتی نمیدانند که کشوری بنام ایران الان بر روی کره خاکی هست یا مربوط به زمانهای قدیم است. امریکاییها کودکان تمدن غربند. با تمام خصلتهای یک کودک. بنابراین بالا بریم پائین بیاییم بیش از تاریخ اسیر افسانه اند و هالیوود هم افسانه سرای خوبی است و تلاش بسیاری برای نشان دادن خبطهای تاریخی اینجور قصه ها یاسین خواندن است.
/ 1 نظر / 5 بازدید
ميرزا محمود

سلام دوست مهربانم با شما موافقم اما آخر حرمت مسجد را متولی نگاه می دارد...