ساختار

از شاخصه های سازمانهای اینجا، یکی اینکه، همه ترتیبات در آنها جوری چیده میشوند که بلاهتها و رذالتهای آدمی را تقویت میکنند.

/ 3 نظر / 5 بازدید
شملک

کلا سیستم جوری طراحی شده که هر دفعه که گذرت به یکی از سازمان ها بیوفته فک و دهن و جد و آبادت با هم ... ببخشید البته ها

هادی

من هم با گذاشتن نظام‌ها به جای سازمان‌ها موافقم. با کل مطلب هم خیلی موافقم.

کسرا

نمی دانم چطور از شما برای این جمله تشکر کنم. فقط برای هردومان متاسفم.