تماشا و کتاب

بدترین تصویر در کوچه های این شهر، زنان و مردان خانه دار و کاسبی است که بر روی سکو و یا صندلی نشسته اند و ساعتها رفت و آمد دیگران را تماشا میکنند

بهترین تصویر در کوچه های این شهر، زنان و مردان خانه دار و کاسبی است که بر روی سکو و یا صندلی نشسته اند و کتاب میخوانند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید