منبع انرژی

کاری که انقلاب صنعتی با آدمی کرد آن بود که انسان را از مجموعه "منابع انرژی در دسترس" خارج کرد. ماشین نیازي به انرژی آدمی نداشت و آن را از طبیعت اخذ می نمود. ماشین دیگر نیازی حیاتی به آدمی نداشت. ذغال سنگ، نفت و بقیه چیزها جای قدرت و نیروی آدمی را گرفتند.

دست آدمی دیکر بکار سرمایه نمی آمد، اندیشه اش بیشتر ارزش داشت.

/ 0 نظر / 273 بازدید