آسمان شب

از بهترین چیزها که در زندگی شهری ما از دست رفته است بی شک آسمان است. آسمان آنهم از نوع شبانه اش محرک و منبع الهام آدمیزاد بوده است و جالب است که در این میان آسمان شب لبریز از اسامی است حال انکه آسمان روز تقریبا جز خورشید نام دیگری ندارد. در این غیبت بزرگ آسمان در زندگیمان همین بس که اسامی شبانه بسیاری دارد از نام فرزندان این سرزمین رخت بر میبندد. بهرام، کیوان، جمشید، مهتاب، ناهید، زهره، مهشید، ستاره، اختر، و اسامی بسیار با پسوند و پیشوند و میانوند ماه و مه.

/ 2 نظر / 5 بازدید
نانی آزاد

به من بگو حاضری بیایی کنارم بمانی و و من تمامِ ترانه های دلتنگی ات را در سیاهی سرگردان ِ نگاهم غسل دهم و از فردا بلبلی ترانه ی مرا بخواند تا صدای جان دادن عشق هرگز در پشت هیچ دیواری نپیچد؟حوصله داری امشب با هم قدم بزنیم تا صبح و قهوه ای در این سرما بنوشیم و من در تمنای دستانت غزلی بخوانم با قافیه ی عشق؟ دلم که تنگ می شود ، روی دکمه های حروف که انگشتانم را می کوبم ، گاهی که می خندم ، اشکی می ریزم ، شوقی دارم ، بی حوصله می شوم ، می دانم که اینجا هستی ستاره ی من! خوب قبول دارم به پستت ربطی نداره [گل][شوخی]

فاطمه

چه دقت نظری ! البته فکر می کنم رخت بر بستن اسامی شبانه علت دیگری دارد به جز غیبت آسمان شب . غیبت اصالت و فرهنگ.