قومیتها

پاشنه آشیل استقلال ایران در سالهای آینده (شاید ۲ یا ۳ دهه دیگر ) رفتارهای گریز از مرکز قومیتها گوناگون ایرانی است. عموم این اقوام در مرزهای جغرافیایی ایران قرار دارند. آیا قواعد زیر دلایل خوبی بری خود مختاری نیست؟
عموم این اقوام نه دارای زبان مشترک، نه مذهب مشترک، نه فرهنگ و سابقه تاریخی مشترکی با مرکز ایران هستند. این لیست را کمی با دقت نگاه کنید. در غرب ایران، ترکها، کردها، عربها، در شمال ایران باز ترکها و ترکمنها و در شرق ایران بلوچها و در جنوب بازهم عربها. هیچیک از این اقوام سهمی از فرصتهای اقتصادی، دسترسی به لایه های بالای قدرت سیاسی و تصمیم گیری ندارند. احتمالا وقتی خودآگاهی این اقوام بعلت بهبود اوضاع اقتصادی کمی افزایش یابد باید از خود بپرسند سود زیان زیستن در درون مرزهای ایران بسمت کدام کفه می چربد. ما احتمالا نقش یوگسلائی منطقه را بازی خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید