نیت خوانی

·     علی دایی در گفتگوی تلفنی اش با فردوسی پور مدعی است که عده ای هستند که از موفقیت تیم فوتبال ایران گریزانند و بخاطر سوالات و محاجه های فردوسی پور، پس فردوسی پور نیز از همین الان مسئولیت شکستهای ایران را باید بپذیرد.

·     تلویزیون ایران لبریز از تبلیغات برای کم مصرف کردن آب و برق است با تبلیغات خوب و بد. همه البته با این پس زمینه که اگر صرفه حویی نکنید این مصرف کنندگانند که مسئولند.

·     آقای جامی به سوالات کسانی که با هیچ جوابی قانع نمیشوند پاسخی نمیدهد.

·     کسی که از آن طرف آبها آمده است آنچه که بر سر ما میآید را حق خودمان میداند. خلایق هرچه لایق.

·     خیلی حیف شد که ختم نبوت اعلام شد وگرنه من فکر میکنم ایرانیان در رقابتی جوانمردانه همه رکوردهای قوم بنی اسرائیل را در تعداد انبیا می شکستند.

·     آقای عباس عبدی اشاراتی دارد به نیت خوانی.

برای ارزیابی هر پدیده و رفتاری فکر میکنم سه ساحت قابل تصور است. در این عرصه میتوان نمره ای به رفتارها و پدیده ها داد

·     نیات

·     روشها

·     نتایج

گیر ما در بسیاری از جاها این است، که سر همان خانه اول گیر می افتیم و پرونده را می بندیم و تلاش نمیکنیم در دو عرصه دیگر، عمل و اندیشه ای را ارزیابی کنیم. شخصا تصور میکنم در عرصه عمل اجتماعی اصلی ترین عرصه، عرصه نتایج است بعد روش و آخر کار هم میتوان بیخیال نیات شد.

بعدش هم اینکه، مسئولیت ها، در اینجا، هیچ نسبتی با برخورداری ها از قدرت و منابع ندارد، به زور یا هوش مسئول بستگی دارد که گردن چه کسی بیاندازد. سالهاست که سرعت برنامه ریزی و اجرای طرحها برای تامین آب و برق، از نرخ رشد مصرف عقب افتاده است بنابراین نه مسئولین بلکه مردم مقصرند که همینجوری دارند جمعیت و شکل زندگی و وسایل زیستنشان و نتیجتا میزان مصرفشان تغییر میکند. الهی این مردم بمیرند که بقیه نفس راحتی بکشند.

/ 1 نظر / 5 بازدید