تعصب کور

من هم به سهم خودم، بلاهت، جهالت و تعصب کور که بنایی مقدس برای دینی را، هدف قرار میدهد، محکوم میکنم.بمبگذاری در حرم عسگریین را. حرم امام علی النقی(هادی) و امام حسن عسگری

/ 0 نظر / 9 بازدید