قهرمان

اول آدمهای معمولی را به جایگاه قهرمانان میرسانیم و بعد از آن بالا، به بدترین وجهی ساقطشان میکنیم و نابودشان میکنیم و بعد آنها را به مقام رفیع شهادت میرسانیم. دریغ از ذره ای اعتدال و عدالت.

تاب بازی و سرسره بازی سرگرمی اجتماعی مورد علاقه ماست.

ما اینیم.

/ 3 نظر / 7 بازدید
هدایت

می گویند هر چه بالاتر روی محکم تر به زمین می خوری![چشمک][لبخند][گل]

هادی

شاید چون آدم‌های بی‌کاره‌ای هستیم، قهرمان می‌سازیم که او کارهای‌مان را برایمان انجام دهد. وقتی انجام نمی‌دهد (در واقع امکانش نیست) لگدمال یا شهیدش می‌کنیم.

محسن

درستترش شاید این باشد که برای مردمی که قادر به کاری نیستند (به دلایل مختلف از نتوانستنها بگیر تا نخواستنها) این قهرمانان کارکردهای بسیار دارند.