چه کنم چه کار کنم

در روزگار عسرت عمل آزادانه فردی هنوز باید دایره اعمال ممکن را افزایش داد نه آنکه بی عملی یا انجام عمل مخالف خواسته خود را در پیش گرفت

/ 4 نظر / 10 بازدید
hamideh

... تو منو نشناختی

hamideh

... تو منو نشناختی [چشمک]

hamideh

... تو منو نشناختی [چشمک]

hamideh

انشاله رفع می شود .. این که کامنت ایی را که من یک بار فرستاده ام .. چگونه و چرا سه بار سند شده .. بیخبرم . اما خبر دارم که ما شما را نخواهیم شناخت دایی جان! [چشمک]