منبر

آقای زهری در نوشته ای منطقی ارائه میدهد که میتواند باعث دلداری دادن به همه آنهایی باشد که در وبلاگشهر خواننده و بیننده چندانی ندارند. فرض اساسی این نوشته تشبیه وبلاگ نویسی به نویسندگی و کتابت است. که اگر صحیح باشد نتیجه گرفته شده نیز صحیح است. ولی دلایلی بسیار میتوان دید که وبلاگ بیش از آنکه شبیه نوشتن باشد شبیه خطابه است و سخنرانی و شاید از همه شبیه تر باشد به منبر. یک خطیب که تعداد زیادی پامنبری دارد خیلی شبیه وبلاگهاییست که خواننده بسیار دارد. پس اگر پامنبری نداریم دلمان را خوش نکنیم که داریم آثار سنگین تولید میکنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید