مترجمبا علاقه هر چه تمامتر از اینکه میشود کتابی از جان راولز را به فارسی خواند آنهم اثری ماندگار به نام عدالت به مثابه انصاف را، کتاب را میخرم. اما هر چه بیشتر میخوانم بیشتر به این نتیجه می رسم که وضع ترجمه مان کمی بد است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
Anonymous

how important & urgent events which are very vital for human being are being discussed in here. wonderfu..............l