دین علم

یک کتاب خوب

آرزویی برای تبینی علمی از جهان. تلاشی برای جواب دادن به سوالاتی که روزگاری علم از آن طفره می رفت. شکلی از علم بمثابه دین

فیزیک کوانتومی در نقش عرفان و ریاضیات.

منرجمش را دوست دارم با 4 جلسه.

/ 1 نظر / 32 بازدید
حمیده

دایی ! عنوان کتاب و انتشارات .. نام مترجم .. لطفن !