داشتن و بودن

طرف پشت پیکانش آرم پراید چسبانده. یکی دیگه پشت پرایدش آرم پژو را جعل کرده. پژویی آرم بنزی چیزی .

راضی به داشته ها یا بودنها؟

از چیزهایی که داریم راضی هستیم یا نه؟

از بودنمان راضی هستیم یانه؟

/ 0 نظر / 39 بازدید