از زندگی تا آواز کوچه باغی

زندگی مسیر باریکی دارد که امن است. هر انحرافی از این مسیر، پا گذاشتن بر روی مین های کارگذاری شده است.

بعضی آدمها هستند که در سختی ها و شداید زندگی در کنارتان هستند منتها مطمئنا دوزار بدرد دوران خوشی نمیخورند.

فاعده ابطال پذیری ادعاهای سیاستمداران مدعی، دروغگویی است نه ساده گی.

حتی وسط فواعد و سیستمهای خوب، عده ای ناتو پیدا میشوند. نشان به آن نشان که بعد از مدتی هیچ اثری از آنها به جای نمیماند.

هیچ میدانید که مثلا عماد خراسانی هم شاعری بوده که روزگاری اخوان ثالث غبطه روزگارش را میخورد. این ربطی به بند قبلی ندارد.

آقا از ویولن حبیب اله بدیعی در ماهور در نمانید. نیست خدمتان تقدیمتان کنم.

/ 0 نظر / 6 بازدید