داستانک

پیرمرد عیدی اش را گرفته بود. حکم اخراجش را بعد از ۲۸ سال کار صادقانه دادند دستش. به این دلیل که از بدزبانی مدیر جوانش میبایست به مدیر مدیرش شکایت میکرد نه به مدیر مدیر مدیرش.

/ 4 نظر / 4 بازدید
رامتين

از لحاظ پوليتيک: ۱. اگر کارمند بوده بايد به آبدارچی شکايت ميکرد چون ارتباطات و نفوذ اونا در اداره جات از مديرمدير بيشتره و جوسازيشون هولناک تر. ۲. اگر هم خودش آبدارچی بوده و اين اتفاق سرش اومده باز دو حالت داره: ۲.۱. اگر جزو بسيج بوده که حتما يه کاری کرده بوده که اخراجش کردن. ۲.۲. اگر جزو بسيج نبوده و آبدارچی بوده پوزيشن اداريش رو الکی و بیفایده برای حراست و اطلاعات پرکرده بوده و به هرکی هم شکايت ميکرد فرقی در نتيجه داستان نداشت.

محسن

سرانجام قصه را قراره اينجوری ببندم: رفت سراغ مدير مديرش و در بخش ديگری مشغول به کار شد.

رامتين

اگه به احساس و بار تراژیک اين مطلب خدشه ای وارد نميشه ممکنه لطف کنيد و بفرماييد که شما چطور مطمئنيد که اين دوست عزيز عين ۲۸ سال رو صادقانه کار کرده؟ من که پرونده کاری خودم رو نگاه میکنم هیچ جاش جدولی نداره که نوشته باشه ایشان سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ رو صادقانه کار کرد. و از طرف دیگه سازمانی که مديرمدير نمیتونه مدیر زیردستش رو توبیخ کنه ولی میتونه حکم مديرمديرمدير رو نقض کنه بايد خيلی جای باحالی باشه. اصطلاحا بهش میگن صفاسیتی!

محسن

يعنی تو توی اين صفاسيتی ها نبودی؟ والله ما هرجا که رفتيم همين جوری بود. اينجا يکی از تصاوير رايج برای سازمانها گاو است. يک گاو شيرده که اول می دوشيش اگر توانستی سوارش ميشی بعد باز اگر توانستی گوشت تنش را ميکنی و خلاصه هرکاری اگر بتوانی سرش در می آوری. فرق فقط اينه که بعضی گاوها خيلی نازند بعضی ها نه کمی خرند. بعدش هم در باره صادقانه کار کردن باید گفت يعنی ساده بودن همين. در مورد اون بار حسی و تراژيک هم اميدورام گند نزده باشم. يک غلط املايی هم توش هست.