تصاویر

تفاوت این تصاویر بیش از حد ایدئولوژیک در چیست؟
نمایش سوزاندن کتاب - نمایش سوزاندن مواد مخدر - نمایش نابود کردن بطری های مشروب
نمایش محاکمه یک متهم به تروریسم - نمایش محاکمه یک نویسنده در دادگاه نظامی - نمایش محاکمه یک جدایی طلب - نمایش محاکمه یک متهم به قتلهای زنجیره ای زنان
نمایش کمک کردن به یک فقیر - نمایش ارسال کمکهای غذایی به گرسنگان - نمایش نجات یک سگ
نمایش یک دیسکو تک - نمایش مراسم قمه زنی - نمایش سنگسار یک زن - نمایش قطع دست یک دزد - نمایش قتل یک محکوم به اعدام با برق
نمایش جستجوی یک فقیر در میان زباله ها - نمایش خواب یک بی خانمان در خیابان بسیار سرد - نمایش زنان با روپوشی بر صورت
رسانه ها هنوز هم بزرگترین تولید کنندگان سوء تفاهم ها هستند.
بی شک اندیشه هایمان را نه کلمات که تصاویر میسازند. و تصاویر هرچقدر ساده تر ماندگارتر.

/ 0 نظر / 5 بازدید