نه

نداشتن شهامت برای گفتن نه، گاهی آدمی را، به پلیدترین ها، بدل میسازد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

بزرگترين نه ای که لازم است انسان بگويد به خودش است که شهامتی بسيار عظيمتر از آنچه گفته ای ميطلبد.