تمیشه

آئورا خواندی

تاریخ طیرستان ابن اسفندیار را می خوانم به همراه تاریخ رویان اولیاء ا... آملی و تاریخ مازندران حسیتعلی گیلانی به همراه هر چیری در باره مازندران

در بتای میل رادکان سخن از بوجعفر محمدبن وندر بن باوندی است مردی که فعلا هیچ نشانی از او و پدرانش در دست نیست کفته شده است از باوندیان است از سلاله باوندی ها وقتی اسامی پادشاهانشان عموما فارسی  است نه عربی. بنا در سالهایی تاسیس شده است که دوران دوم باوندی ها به پایان رسیده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید