ایده نوشت

لذت گذراندن دو ترم فوق العاده در رشته تاریخ جهان (اروپا) در دانشگاه با دوستانی خوب، انگیزه فراوانی برای اندیشیدن در حیطه ها مختلف را فراهم ساخت. ایده ها فراوان است و که برخی بطور کامل بدل به مقالاتی شد که جائی چاپ نشدند، برخی دیگر در حد چکیده ای شکل گرفته است و برخی دیگر هنوز در حد ایده باقی مانده است. اینجا برخی را به اشتراک ی گذارم که یادم باشد انجام شان دهم.

یکی از از این چکیده را می گذارم:

گاو در تمدن کرتی

در اساطیر یونان یکی از حیواناتی که ارجاعات فراوانی بدان در افسانه های مختلف شده است، گاو می باشد. مشهورترین آنها در افسانه تسئوس آمده است که در آن قهرمان به جنگ موجودی نیمه انسان - نیمه گاو بنام مینوتور می رود. این جنگ شاید نمادی از تلاش آتن برای رهایی از سلطه کرت باشد. این موضوع با این نکته همراه است که احتمالا یکی از نمادهای تمدن کرتی در جهان یونانی گاو باشد. دراینصورت آیا می توان بخشی از اساطیر یونانی که در آن گاو وجود دارد از این نقطه نظر بررسی نمود. آیا می توان گاو را در اساطیر یونانی نماد کرت، تمدنی قدیمی که هم ریشه یونانیان دارد و هم یونانیان در حال بریدن از بخشی از این میراثند، دانست؟

برای نشان دادن این موضوع، باید در آثار باقیمانده تمدن کرتی آثار بیشتری از گاو را بعنوان توتم مشاهده کرد. در بخشی از این مقاله، جستجویی برای آثاری از این دست انجام خواهد شد. آیا تصویر گاو در آثار بجای مانده کرتی به اندازه ای است که بتوان برای آن نقش و معنای ویژه ای قائل شد؟

گاو در اساطیر کرتی، نشانه دیگری از مبادلات فرهنگی کرت با تمدنهای مجاور مانند مصر می باشد. برای نشان دادن این موضوع فهم عنصر گاو در این تمدنها و خصوصا در مصر نیز ضروری می باشد. گاو در اساطیر مصری به چه معنایی است؟ نماد کدام مفهوم می باشد؟

نتیجه آنکه اسطوره کشتن گاو آیا نشانی از بریدن یونان از کرت نیست؟ کرت همه آن چیزی است که در تاریکی تاریخ، یونانیان از آن گریخته بودند.

/ 0 نظر / 54 بازدید