تتمه

۱. بهترین مفر برای فرار از سختی های زیستن، فرار به سرزمین فلسفه است.
۲. فرق بچه بد و بچه خوب در هر خانواده این است که بچه خوب مشکلاتشان را نیز به خانه نمی آورند.
۳. چند نفر باید بمیرند تا واقعه ای به فاجعه ای انسانی و جایی برای همدردی دیگران بدل شود. کانت میگوید یکنفر.
۴. بدترین رنج در زندگی کم عقلی است.
۵. بهترین گوهر رابطه، اعتماد است.
۶. برای باز کردن دهان یک پسته، وجود سوراخی هرچند کوچک نیز کافیست.
۷. هنوز گرفتار شریعتی هستیم.

/ 3 نظر / 7 بازدید
Isa Pilehvar

حجتی عزیز ؛ سلام؛ جملات جالبی آورده ايد. گمان می کنم اگر آنها را مرور کنيد برخی را بهتر از قبل و با دقت بیشتری خواهيد نوشت.

Isa Pilehvar

سلام حجتی عزيز؛ جملات قابل تامل و جالبی آورده ايد. برخی از آنها را می توان بهتر و با دقت بيشتری بازنويسی کرد. چه کسی شايسته تر از خودتان! سلامت باد.

hossein kaji

محسن جان بدون اجازه تو جمله ای را اضافه می کنم: ۸. من نديدم در جهان جستجو هيچ فضلی بجز خلق نکو