پشت درهای بسته

برای دیگران پشت درهای بسته جاماندن یا به در بسته خوردن واقعه ای ناخوشایند است، اما شاید وقت مناسبی باشد برای صدبار درست کردن مکعب روبیک، یا حل جدول، یا نوشتن و آواز خواندن و ....

/ 0 نظر / 8 بازدید